Wij zijn gesloten van 15 juli tot en met 18 augustus.

Wie zijn wij?

Deze functionaliteit is alleen voor de website van Leergeld NL

Als Stichting Leergeld Hoogeveen willen wij er zijn voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Dagelijkse leiding

Bestuur

  • Jan Slagter, voorzitter
  • Marga Rouwhorst, secretaris
  • Vacature  ], penningmeester
  • Karolien Pouwels, bestuurslid
  • Jur Stavast, bestuurslid

Hoe het is begonnen

Al in 2007 werd in Hoogeveen een leergeldstichting in Hoogeveen opgericht. Helaas ging deze stichting in 2010 ter ziele wegens het gebrek aan financiële middelen. De problematiek van kinderen die niet mee konden doen aan alle activiteiten op school bleef echter bestaan. De Cliëntenraad Sociale Zekerheid van de Gemeente Hoogeveen trok aan de bel middels een artikel in de Hoogeveensche Courant van 29 september 2014. Op 27 september 2016 is de nieuwe Stichting Leergeld Hoogeveen officieel opgericht

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken coördinatoren en vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.


Statuten

Statuten worden op aanvraag beschikbaar gesteld.